CVRS, s.r.o.
Zámocká 3
881 01 Bratislava
Slovakia

E-mail: info@cvrs.sk

IČO: 53 087 551
DIČ: 2121328880
IČ DPH: 2121328880

Obchodný register: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 145766/B