Otváracie zvodidlo VEVA® patrí medzi záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách podľa STN EN 1317-1.

Otváracie zvodidlo VEVA® je zvodidlo s vyššou úrovňou zachytenia (H2) s obojstrannou konštrukciou. Otváracie zvodidlo VEVA® je otvárateľné v horizontálnej rovine a je navrhnuté pre vloženie do stredného deliaceho pásu alebo na okraj voľnej šírky komunikácie.

Otváracie zvodidlo VEVA® je zvlášť vhodné na osadenie do zvodidlovej bariéry v strednom deliacom páse na úsekoch komunikácií uspôsobených pre dynamické riadenie dopravy.

FOTO

VIDEO

Súbory na stiahnutie

Partneri

Zárukou kvality najnovších pokrokových technológií je naša vzájomná kooperácia so spoločnosťou Jansen Venneboer

 

Technologická prednosť
je rozhodujúca

Chceme byť súčasťou budúcnosti orientovanej
na technológie, ktoré utvárajú svet, v ktorom žijeme.

 

Skúsenosti nás naučili
že úspech si vyžaduje
tvrdú prácu.
Inak to nejde.
Vždy máme jasnú predstavu.

Uvedomujeme si, že načasovanie je kľúčové.
Sme ochotní posúvať svoje hranice. Hýbeme sa vpred.
Dôverujeme technológiám
, ktoré nás podporujú.
Uisťujeme sa, že máme stále všetko pod kotrolou.