Otvárací núdzový priechod CADO® patrí medzi záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách podľa STN EN 1317-1.

Otvárací núdzový priechod CADO® je zvodidlo s vyššou úrovňou zachytenia (H2) s obojstrannou konštrukciou. Priechod CADO® je otvárateľný vo vertikálnej rovine a je navrhnutý pre vloženie do stredného deliaceho pásu alebo na okraj voľnej šírky komunikácie.

Otvárací núdzový priechod CADO® je zvlášť vhodný na osadenie do zvodidlovej bariéry v predportálových úsekoch cestných tunelov.

FOTO

VIDEO

Súbory na stiahnutie

Partneri

Zárukou kvality najnovších pokrokových technológií je naša vzájomná kooperácia so spoločnosťou Jansen Venneboer

 

Technologická prednosť
je rozhodujúca

Chceme byť súčasťou budúcnosti orientovanej
na technológie, ktoré utvárajú svet, v ktorom žijeme.

 

Skúsenosti nás naučili
že úspech si vyžaduje
tvrdú prácu.
Inak to nejde.
Vždy máme jasnú predstavu.

Uvedomujeme si, že načasovanie je kľúčové.
Sme ochotní posúvať svoje hranice. Hýbeme sa vpred.
Dôverujeme technológiám
, ktoré nás podporujú.
Uisťujeme sa, že máme stále všetko pod kotrolou.